turkey 2

Gönüllü gençler engelsiz yaşam için durmadan çalışıyor: İşitme Engellilere İlk Yardım Bilinciyle Eğitim

Proje kapsamında, işitme engelli gençlerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri acil durumlara etkin bir şekilde müdahale etmelerini sağlamak için eğitimler düzenlendi. Yerel işitme engelli dernekleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen bu eğitimler, işitme engelli gençlerin güvenli bir çevrede sosyal hayata aktif olarak dahil olmalarına olanak tanıdı.

Etkinlikler sayesinde, işitme engelli gençlerin acil durumlara yönelik müdahale yetkinlikleri artırıldı. Böylece, işitme engelli gençlerin kendi güvenlikleri ve çevrelerindeki diğer bireylerin güvenliği konusunda daha bilinçli olmaları hedeflendi.

Proje ekibi, fiziksel olarak ulaşamayan katılımcı adayları için dijital platformlarda da faaliyet gösterdi. Özel olarak tasarlanmış web sitesi üzerinden işitme engellilere yönelik video içerikleri üreterek, katılımcıların bilgi düzeylerini artırdılar. Bu sayede, projenin etkisi daha geniş kitlelere ulaşmış oldu.

Gönüllü gençler arasında yer alan proje ekibi, işaret dili konusunda bilinçlenmek ve işitme engelli gençlerle daha etkin iletişim kurabilmek için temel işaret dili eğitimi aldı. Bu sayede, işitme engelli gençlerle yapılan ortak etkinliklerde daha rahat bir iletişim sağlanması mümkün oldu ve işitme engelli gençlerin projeye katılımları arttı.

Projenin farkındalığı artırılarak, toplumda işitme engelli gençlerin karşılaştığı zorluklara karşı duyarlılık oluşturuldu.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button